قوس استفاده سرگرمی دوچرخه محصولات محصول

قوس: استفاده سرگرمی دوچرخه محصولات محصول ماشین سیستم تنظیم بازار باتری اعداد

گت بلاگز اخبار اجتماعی چرا بعضی از نوجوانان به خود آسیب می‌رسانند؟

محققان دریافتند که مشاهده رفتارهای خود تخریبانه و آسیب زدن جسمی به خود در نوجوانان و به خاص در دختران صرفا حاوی یک خبر است که باید به وسیله متخصصان شناسایی و پا

چرا بعضی از نوجوانان به خود آسیب می‌رسانند؟

چرا بعضی از نوجوانان به خود آسیب می رسانند؟

عبارات مهم : کانال

محققان دریافتند که مشاهده رفتارهای خود تخریبانه و آسیب زدن جسمی به خود در نوجوانان و به خاص در دختران صرفا حاوی یک خبر است که باید به وسیله متخصصان شناسایی و پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایکولوژی تودی، روانشناسان بعد از جمع بندی نتیجه های ۲۰ تحقیق به این توصیه دست یافتند که عامل مهم بروز رفتارهای خودتخریبانه، نشان دادن غیر مستقیم احساساتی است که نوجوانان فکر می کنند باید پنهان شود.

در واقع نوجوانان درگیر در این مسئله معتقدند که هیچ کلمه ای قادر به توضیح اوضاع فعلی آنها نیست و آنها صرفا از این روش جهت بیان احساساتی استفاده می کنند که از راه کلام قادر به بیان نیستند.

چرا بعضی از نوجوانان به خود آسیب می‌رسانند؟

روان شناسان بعد از بررسی دقیق خاستگاه رفتارهای خود تخریبانه، در مجموع آنها را به چهار دسته تقسیم کردند.

عامل مهم جنبش رفتارهای خود تخریبانه، تخلیه احساسات خاص و غیرقابل توضیح هست. در واقع نوجوانان با آسیب رساندن به خود تلاش می کنند تا احساسات خود را اصلاح بخشند.

محققان دریافتند که مشاهده رفتارهای خود تخریبانه و آسیب زدن جسمی به خود در نوجوانان و به خاص در دختران صرفا حاوی یک خبر است که باید به وسیله متخصصان شناسایی و پا

دومین عامل تلاش در آشنایی یا تجربه کنترل و مهار احساسات منفی در بزرگسالان است که آنها را به ناچار به سمت خود تخریبی سوق می دهد.

سومین عامل تخریب احساساتی است که به عقیده نوجوانان هیچکس قادر به تحمل آنها نیست.

آخرین عامل محرک در انجام رفتارهای آسیب زشت به خود ایجاد یک کانال ارتباطی با دیگران است و آنها تلاش می کنند تا با این روش کسانی را پیدا کنند که موقعیت روانی آنها را درک می کنند.

چرا بعضی از نوجوانان به خود آسیب می‌رسانند؟

دکتر جنیس وایتلوک، متخصص روانشناسی و رفتارشناسی اعتقاد است که مهترین انگیزه جهت آسیب رساندن جسمی در نوجوانان، بازگشت به اوضاع تعادل است و نباید این واکنش‌ها به منزله تلاش در آخر دادن زندگی برداشت شود.

محققان دریافتند که مشاهده رفتارهای خود تخریبانه و آسیب زدن جسمی به خود در نوجوانان و به خاص در دختران صرفا حاوی یک خبر است که باید به وسیله متخصصان شناسایی و پا

واژه های کلیدی: کانال | احساسات | احساسات | نوجوانان | بیان احساسات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz